În cazul în care nu mai aveți access la adresa de e-mail folosită la înregistrarea domeniului, vă rugăm sa ne trimiteți prin e-mail o cerere semnată împreună cu copia unui act de identitate.

În cazul în care domeniul este deținut de o persoana juridică, cererea trebuie ștampilată și semnată de către un reprezentant legal și trebuie însoțită de o copie dupa Certificatul de Înregistrare (CUI).