Privacy


Operator reprezinta societatea comerciala Extreme Solutions SRL cu sediul social in Str. Dr. Carol Davila, Nr. 24, Sector 5, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/4637/2000, Cod Unic de inregistrare RO 13015658.

Site reprezinta site-ul de Internet apartinand Extreme Solutions SRL si aflat la adresa www.eureg.ro.

Date cu caracter personal: reprezinta orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila si care se refera la numarul sau de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea Datelor cu caracter personal: reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau neautomate, precum colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

Utilizator: reprezinta orice persoana fizica care acceseaza in orice mod Site-ul, in scopuri private sau profesionale, care beneficiaza de serviciile Extreme Solutions, fara a avea in mod necesar calitatea de abonat.


REGULI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul prelucrarii Datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Extreme Solutions sau de terte parti aflate sub autoritatea Extreme Solutions in scopul furnizarii si comercializarii serviciilor Extreme Solutions, in scopul facturarii propriilor servicii, in scopuri statistice, promotionale, comerciale, al prevenirii sau identificarii fraudelor precum si in orice alte scopuri legitime, in conditiile legii.

Colectarea, inregistrarea, organizarea si stocarea Datelor cu caracter personal.

Extreme Solutions va putea colecta Date cu caracter personal in urma accesarii Site-ului de catre Utilizatori. Datele cu caracter personal vor fi inregistrate si organizate prin mijloacele si cu aplicatiile Extreme Solutions si vor fi stocate fie pe serverul pe care este gazduit Site-ul sau pe orice server apartinand Extreme Solutions sau furnizorilor de servicii ale acestuia precum si pe orice alt suport care permite realizarea acestui tip de operatiune.

Adaptarea sau modificarea Datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal pot fi adaptate sau modificate de Extreme Solutions sau de catre terti cu acordul Extreme Solutions, incluzand aici furnizorii sau prestatorii de servicii. Adaptarea sau modificarea va fi efectuata in vederea realizarii scopului cat si pentru corectarea eventualelor erori intervenite in completarea, colectarea, inregistrarea, stocarea, adaptarea sau orice alta operatiune realizata asupra Datelor cu caracter personal.

Extragerea si consultarea Datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor putea fi extrase si consultate de Extreme Solutions sau de catre terti cu acordul Extreme Solutions, incluzand aici furnizorii sau prestatorii de servicii.

Dezvaluirea Datelor cu caracter personal. Transferul.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite sau transferate catre terti, inclusiv din afara Romaniei.

Alaturarea/combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Extreme Solutions sau tertii, cu acordul Extreme Solutions, vor putea alatura sau combina, bloca, sterge sau distruge Datele cu caracter personal.DREPTURILE UTILIZATORULUI

Utilizatorul va avea drepturile prevazute de Regulamentului U.E. Nr. 679 / 2016 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care sunt urmatoarele:

  • dreptul la informare
  • dreptul la acces la date
  • dreptul de interventie
  • dreptul de opozitie
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
  • dreptul de a se adresa justitiei
  • dreptul sa faca plangere la autoritatea de supraveghere

In vederea exercitarii drepturilor mai sus prevazute utilizatorul va inainta Extreme Solutions o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.


DREPTUL DE ACCES LA DATE

Orice persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.


DREPTUL LA STERGERE

Aveti dreptul, in conditiile legii, sa ne solicitati sa va stergem contul de client si datele cu caracter personal. Datele financiar-contabile nu se pot sterge din arhiva societatii mai devreme de 10 ani de zile in conditiile legii.


TRANSFERUL DATELOR CATRE TERTE PERSOANE

In vederea furnizarii serviciilor comandate, putem transfera datele dumnevoastra persoanale catre furnizori externi din Romania, Uniunea Europeana sau din afara Uniunii Europene/Spatiului Economic European, asigurandu-ne insa intotdeauna ca instituim garantii adecvate pentru protejarea datelor.

Pentru domeniile .RO inregistrate prin intermediul Extreme Solutions SRL, datele vor fi transferate catre ICI Bucuresti. Cititi Politica RoTLD privind Datele cu Caracter Personal »

Pentru domeniile .EU inregistrate prin intermediul Extreme Solutions SRL, datele vor fi transferate catre EURid Belgia. Cititi Politica de confidentialitate a EURid »


MODIFICAREA REGULILOR DE CONFIDENTIALITATE

Regulile de confidentialitate pot fi modificate de Extreme Solutions, modificarile urmand a intra in vigoare la data prevazuta in cuprinsul acestora sau la data afisarii pe site, oricare dintre dati este ultima.

Extreme Solutions SRL este inscrisa in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal la numarul 7955.